15
พ.ค.
อินเด็กซ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT Official ในการจัดงานประชุมเจรจาธุจกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 เป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในหัวข้อการพัฒนาเส้นทางการบินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างและกระตุ้นรายได้ให้ AOT ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19
After rescheduling twice due to the Covid-19 pandemic restriction, Congratulations to Airport Organisation of Thailand (AOT)’s the Route Development Forum for Asia 2023, the largest commercial aviation business meeting in Asia held from 14th – 16th February 2023 at Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC)