07
เม.ย.
Index transformed the Santi Maitri Building at Government House into a stage to show the Amazing of Thailand through impact production, light, and sound cover all five senses: sight, taste, smell, sound, and touch. Prime Minister and Minister of Finance, Mr. Srettha Thavisin along with Minister of Tourism and Sports, Ms. Sudawan Wangsuphakijkosol has expressed the vision of Thailand Tourism 2025 that aims to drive Thailand to a world tourist destination to over 500 participants and many members of media.
อินเด็กซ์ฯ เนรมิต ตึกสันติไมตรี ณ ทำเนียบรัฐบาลให้กลายเป็นเวทีแสดงความ Amazing ของประเทศไทยผ่านทั้ง 5 ประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ผ่านโปรดักชัน แสง สี เสียง เลเซอร์ จัดเต็ม!
โดยในงานมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Tourism Hub ตามนโยบายของรัฐบาล สู่ผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน และสื่อมวลชนจำนวนมาก

#IgniteTourismThailand #ททท